MENÜ

Onursal Üyeler

Prof. Dr. Atiye Tuğrul

İstanbul Üniversitesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü


İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında birincilikle mezun olmuştur. 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Bağlantı Yolları Projesinde Agrega üretim tesisi ile beton ve asfalt üretiminden sorumlu Kalite Kontrol Mühendisi olarak görev almıştır. 1989 yılında İÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1990 yılında “Atatürk Barajı” ile ilgili Yüksek Lisans tezini tamamlamıştır. 1995 yılında yine aynı bölümde “Bazaltların Ayrışması” üzerine hazırladığı Doktora tezini tamamlamıştır. 1999 yılında “Doçent”, 2005 yılında “Profesör” Unvanı almıştır. Halen aynı Bölümde Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Doğal Yapı Taşları Laboratuvarı Yöneticisidir. 2011 yılında Kent State Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile Virginia Tech Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak bulunmuştur. Bu süreçte agregalar konusunda araştırmalar yapmış ve bölgedeki Agrega ocaklarında incelemelerde bulunmuştur.
 

2010-2014 yılları arasında International Association for Engineering Geology and the Environment-IAEG (Uluslararası Mühendislik jeolojisi ve Çevre Birliği)’de Avrupa’dan sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda aynı birlik çatısı altındaki Agrega Komisyonunda 1998-2004 yılları arasında Başkan Yardımcısı, 2004 yılından itibaren de Başkan olarak görev almıştır. Halen bu görevini sürdürmektedir. Bu Komisyonun aktivitesi olarak Amerika, Kanada, Brezilya, Yeni Zelanda, Avustralya, Çin, Fransa, Norveç, Yunanistan, Slovenya, Portekiz, Rusya, İtalya ve Güney Afrika’da Agrega komisyonu toplantılarını organize etmiş ve Agrega Ocakları, Mermer Ocakları ile Geri Dönüşüm Agrega tesislerine teknik geziler düzenlemiştir. IAEG’de aynı zamanda Yapı Taşları Komisyonu üyesidir. IAEG Agrega Komisyonu aktiviteleri nedeniyle European Aggregates Association –UEPG (Avrupa Agrega Birliği) ile işbirliği içerisindedir. Ayrıca, Amerikan Mühendislik Jeologları Derneği ile Uluslararası Kaya Mekaniği Birliği üyesidir.

 

2008-2011 yıllarında İÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2000-2014 yılları arasında Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. Aynı Komitede 2004-2010 Yılları arasında Genel Sekreterlik görevinde bulunmuştur. 2014 yılında kurulan Mühendislik Jeolojisi Derneği’nin kurucu üyesi olup, halen bu görevine devam etmektedir. 2005 yılından itibaren Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Danışma Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Jeoloji Mühendisleri Odası, Madencilik Komisyonu Üyesidir.

 

Ağırlıklı olarak Doğal Taşlar (Agrega, mermer vd.) olmak üzere kaya ve zeminlerin mühendislik özellikleri, Kayaçların Ayrışması, Tarihi yapılarda kullanılan taşların korunması üzerinde çalışmaktadır. 30’u SCI kapsamında olmak üzere, 140’ın üzerinde ulusal ve uluslararası bilimsel yayını vardır. Agregalar üzerine tamamlanan beş doktora tezinin danışmanlığını yapmıştır. 10’dan fazla Uluslararası ve Ulusal kongre veya Sempozyumda Çağrılı konuşmacı olarak davet almıştır. 2010 yılında Portekiz’de yapılan 4. Dünya Doğal Taş Kongresi’nde, Ocak Rehabilitasyonu Oturumunda “Taş Ocaklarının Rehabilitasyonu” konusunda “Açılış Konuşmacısı” olarak Konferans vermiştir. 2012 yılında Çin’de yapılan Asya Mühendislik Jeolojisi Toplantısında Çağrılı Konuşmacı olarak “Büyük Kentlerdeki Agrega Kaynak Planlaması” üzerine konferans vermiştir. Yine 2016 yılında Güney Afrika’da düzenlenen 35. Dünya Jeoloji Kongresi Agrega Oturumunda “Açılış Konuşmacısı” olarak Megakentlerde Agrega Kaynak Problemi Nasıl Çözülür” başlıklı konferans vermiştir.

 

Çoğunlukla agregalar üzerine olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası araştırma projesinde yürütücü veya araştırmacı görev almıştır. Güney Avrupa ülkeleri ile birlikte 2014 yılında tamamlanan “SNAP-SEE Planning Aggregate Supply” projesinde görev almıştır. Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi (KGS) ile birlikte çok sayıda agrega ocağında CE Belgesi denetlemelerinde bulunmuştur. Yine bazı denetim kuruluşlarına agregalar konusunda teknik danışmanlık yapmıştır. Başta Marmaray Projesi olmak üzere birçok projede özellikle agregalar ve doğal taşlar konusunda Teknik Danışmanlık yapmıştır. Halen OYAK Beton AŞ’de agregalar konusunda teknik danışmanlık yapmaktadır.

 

Birçok uluslararası ve ulusal bilimsel dergide yardımcı editor ve hakem olarak görev yapmaktadır. 2002 yılında Uluslararası IAEG “Richard Wolter’s” Araştırma ödülü ile çok sayıda ulusal ödül almıştır. 2003 yılında IAEG sponsorluğunda düzenlenen “Industrial Minerals and Building Stones” (IMBS 2003) sempozyumu ile birçok ulusal bilimsel toplantının organizasyon komitesinde yer almıştır. 2014 yılında ülkemizde yapılan 5. Dünya Doğal Taş Kongresini (Global Stone Congress) ülkemize kazandırmış ve Eş Başkanlığını yapmıştır. Ayrıca birçok Ulusal Kongrede Agregalar, Doğal Yapı Taşları ve Mühendislik Jeolojisi Oturumlarında Oturum Yürütücüsü olarak görev almıştır.

 

1966 Diyarbakır doğumlu olan Prof. Dr. Atiye TUĞRUL evli ve bir çocuk annesidir.

Onursal Üyeler

Melih ÇELİKKOL

Maden Mühendisi


İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden 1983 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl SGS Supervise Gözetim Etüt Kontrol Servisleri A.Ş. şirketinin Maden Ürün Departmanı’nda çalışmaya başlamıştır.
 

Askerlik görevinden sonra, 1985 yılında Soyak Grubu’nun Göztepe Şantiyesi Beton Santralı ve Hammadde Sevkiyat Şefi olarak göreve başlamış ve 1986 yılında Soyak Gebze Muallimköy Taş Ocağı’nda Şantiye Şefi olmuştur. 1989-1992 yılları arası ruhsat değişikliği nedeniyle Soyak Grubu ile part-time çalışma yaparken, Mücavir Mıcırcılar Kalker ve Taş Kırma Sanayi ve Ltd. Şti.’nde de Şantiye Şefi görevini yürütmüştür. 1992 yılında Soyak Grubu’nun Ömerli’deki Selahattin YAZ ruhsatlı sahasında, Maden Koordinatörü olarak rödovans faaliyetlerini organize etmiş ve ruhsat Teknik Nezaretçisi görevini yürütmüştür. Bu yıllarda grubun, Seyitömer’deki kömür işletmesinde ve Sivas-Tokat-Çanakkale illerinde metalik madenlere yönelik arama faaliyetlerini organize etmede görev almıştır. 1997 yılı sonunda Soyak Grubu’nun Kırklareli Vize İlçesi dâhilindeki Traçim Çimento Fabrikası’nın ruhsatlı sahalarında arama (jeoloji, jeofizik, sondaj, laboratuvar) faaliyetleri sonucunda işletme projeleri yaparak Traçim Çimento A.Ş.’nin Maden Koordinatörlüğü yapmış ve Soyak Holding Maden Koordinatörü olarak, 2011 yılı sonuna kadar Soyak Grubu’nda çalışmıştır.

 

2012-2013 yıllarında İstanbul Sultangazi Cebeci Taş Ocakları’nda, Genel Koordinatör olarak görev almış ve bölgedeki işletmelerin birleşerek, ortak üretim satış, plan ve projelerinin yapılması çalışmalarını koordine etmiş ve 2013 yılında bugün Maden Bölgesi olarak, Güney Cebeci A.Ş. ve Kuzey Cebeci A.Ş. olarak faaliyet sürdüren Agrega Ocakları’na yönelik ilk proje olan “İstanbul Bölgesi Cebeci Taş Ocaklarının Yeniden Yapılandırılması Projesi’ni, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği ile beraber Sn. Prof. Dr. Atiye Tuğrul başkanlığında hazırlayarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) vermiştir.

 

Umut Madencilik-Mühendislik-Müşavirlik firmasını kurmuş, madencilere, beton-asfalt agregası üretimine, beton ve asfalt tesislerine, üreticilerine ve yol müteahhitlerine yönelik mühendislik ve müşavirlik işleri yürütmüştür.

 

2017 yılından beri, TBS Madencilik A.Ş. firmasında Madencilik Danışmanı olarak görevini sürdürmektedir.

 

Uzmanlaştığı konular; beton-asfalt agregası, çimento hammaddeleri ve beton üretimi, maden arama faaliyetleri ve raporları, fizibilite çalışmaları, maden işletme projeleri, şantiye kurulması, ÇED, Çevre İzni(GSM Ruhsatı) ve Orman izinleri, Maden Kanunu ve Mevzuat üzerinedir. Bu konularla ilgili birçok seminerlere ve Maden Kanunu çalışmalarına katılmış, 2001 yılında, 8. 5 yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu’nda göreve almış ve birçok Ulusal Kırmataş Sempozyumlarında görev yapmıştır.

 

Melih Çelikkol, Maden Mühendisleri Odası Üyesi olup, 2004-2006 yılları arası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, 2006-2010 yılları arasında da Yönetim Kurulu Üyesi 2. Başkanı olarak görev almıştır. Halen İstanbul Şubesinin “Madencilik Mevzuatı Çalışma Grubu”’nda görev yapmaktadır.

 

2001 yılında faaliyete geçen Agrega Üreticileri Birliği Derneği’nin kuruluş çalışmalarına katılmış, teknik komisyonlarında, Denetim Kurulu Başkanlığı’nda ve Yönetim Kurulu Üyeliği’nde görevler yapmış, 2019 yılında Onursal Üye olmuştur. Halen, AGÜB‘ni temsilen, THBB Kalite Güvence Sistemi Kurulunda görev yapmaktadır.

 

1959 Eskişehir doğumlu olan Melih ÇELİKKOL, evli ve bir çocuk babasıdır.KULLANIM KOŞULLARI VE YASAL UYARI

YASAL UYARI
AGÜB Web Sitesi'ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu site üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi AGÜB'a ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme koşullarını kabul etmiş olursunuz.

AGÜB, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her türlü koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek kalmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Site sayfalarını, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Web sitesinde yer alan her türlü içerik, resim ve açıklama sadece duyuru ve bilgi verme amaçlı olarak sağlanmakta olup; bu bilgilerin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte yeterlilikleri garanti edilmemekte herhangi bir zamanda tam, güncel, doğru ve eksiksiz olduğu konusunda taahhüt verilmemektedir. Bu nedenle web sitesinde yer alan içerikteki eksikliklerden ya da bu içeriklere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan AGÜB sorumlu tutulamaz.

Güncel ve geçerli bilgiler için AGÜB ile temasa geçebilirsiniz.


GİZLİLİK
Web sitesinde paylaşmış olduğunuz bilgileriniz (CV Gönderme, İş Başvurusu ve Diğer Paylaşılan Her şey.) sisteme kaydedilmekte ve AGÜB gizlilik politikasına uygun olarak muhafaza edilmektedir. AGÜB web sitesine giren ve sitede paylaşılan her bilgi, her ziyaretçi için geçerli olmakla birlikte, paylaştığı kişisel bilgilerin çeşitli araştırmalarda ve değerlendirmelerde kullanılabileceğini kabul etmiş sayılmaktadır.


FİKRİ MÜLKİYET
Aksi belirtilmediği takdirde işbu sitede yer alan bilgi, içerik, logo ve görseller ile yazılımların fikri mülkiyeti ve/veya telif hakları AGÜB'a aittir. AGÜB tüm bu haklarını saklı tuttuğundan, yazılı izni olmadıkça bunların kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması, değiştirilmesi, dağıtılması ve/veya satılması yasaktır.


SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Sitemizde yer alan her türlü grafikler ve/veya tüm içerik AGÜB tarafından genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle bu internet sitesinde yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan dolayı AGÜB sorumlu değildir.

Web sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi halinde AGÜB, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmemekte; bu hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır.

Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihlallerde, Türkçe olarak yazılmış olan Yasal Uyarı ve Gizlilik metni esas alınacak olup, böyle bir durumda AGÜB her türlü hukuki haklarını kullanacağını taahhüt eder.